Oost in Bedrijf

Het Cosmicus Montessori Lyceum: Overtref jezelf

Het CML is een jonge, ambitieuze school in Amsterdam Oost en onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Er werken docenten die meer willen dan alleen hun kennis overdragen. Ze willen hun enthousiasme op jou overdragen. Dat betekent niet dat je elk vak ‘leuk’ moet vinden, maar het betekent wel dat je wordt aangesproken op je eigen niveau en op je eigen interesses. Als die samenkomen, kun je meer dan je eerst voor mogelijk had gehouden. Op zaterdag 18 januari is er een Open Dag.

In vier steekwoorden
Als je het CML heel kort zou moeten omschrijven, zou dat neerkomen op vier ijkpunten.
1. excellentie
2. wereldburgerschap
3. montessori
4. digischool

Excellentie kun je ook het leveren van maatwerk noemen. We bedoelen er niet mee dat je uit moet blinken in alle vakken, maar juist dat we elke leerling stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan door maatwerk in vakken (ondersteuning waar nodig, verdieping waar mogelijk), maar ook en vooral door extra activiteiten binnen en buiten de school (excursies, masterclasses, het volgen van een keuzevak als Chinees of de bijzondere keuzeprofielen als architectuur & ontwerp, onderzoek & ontwerp en het entreprenasium).

Wereldburgerschap voert door de hele school. Het is een apart vak in de onderbouw, maar komt ook terug in andere lessen en projecten. Tijdens deze lessen leer je verder om je heen kijken dan je eigen wereldje: het verbreedt daadwerkelijk je blikveld. Binnen dit kader zullen vanaf schooljaar 2014-2015 ook de vakken Grieks en Latijn weer aangeboden worden. In de eerste klas als vak in de vrije keuzewerktijd, het jaar erop voor leerlingen die dat willen ook echt als apart vak. Voor leerlingen die meer willen weten van de oorsprong van de westerse cultuur is dit een mooie uitdaging.

Het CML ontwikkelt haar eigen montessori-werkwijze van de 21e eeuw. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs, net als binnen- en buitenschools leren (denk aan gastlessen en excursies, of het volgen van workshops op de Vrije Universiteit of Universiteit van Amsterdam). Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking ‘leer mij het zelf te doen’ (een uitspraak van Maria Montessori). Dat motto kom je op het CML ook heel vaak tegen.

Tot slot is het CML ook een digitale school. Alle leerlingen werken met hun eigen iPad, tablet of laptop. Alle reguliere vakken (zoals Engels, wiskunde of aardrijkskunde) werken hiermee, maar ook de schooleigen vakken zoals Informatie & Communicatie (I&C) of onderzoek & ontwerp zijn op digitale leest geschoeid. Wij denken dat je in de toekomst over meer dan goede digitale vaardigheden moet beschikken om verder te komen in de maatschappij, dus vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend dat we je die ook op school aanleren.

De verschillende lesniveaus
Op het CML kun je terecht voor alle niveaus – van mavo tot en met vwo. De havo/vwo-afdeling (atheneum en vanaf 2014-2015 ook gymnasium) is gevestigd aan de Mauritskade 58. De mavo/havo-afdeling (door ons avo genoemd: een tweejarige brugklas waarin je de kans krijgt te bewijzen dat je havo aankunt) zit in de Voormalige Stadstimmertuin 2.

Open Dagen
Kom langs op onze Open Dag, zaterdag 18 januari 2014. Van 11.00-14.00 uur kun je leerlingen spreken, docenten ontmoeten en de verschillende vakken zelf ervaren. Op beide locaties zijn door het hele gebouw heen activiteiten.
Je kunt ook naar de Open Lesavond komen op donderdag 30 januari 2014. Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je als leerling van groep 7 of 8 proeflessen volgen, terwijl je ouders naar een voorlichting over de school kunnen luisteren. Dé kans om alle vragen te stellen die je nog over de school hebt!

De Amsterdamse wethouder van onderwijs, Pieter Hilhorst, heeft de nieuwe naam van het Cosmicus Montessori Lyceum aan de Mauritskade 58 officieel gelanceerd.
De Amsterdamse wethouder van onderwijs, Pieter Hilhorst, heeft de nieuwe naam van het Cosmicus Montessori Lyceum aan de Mauritskade 58 officieel gelanceerd.

Contactgegevens
CML havo/vwo ● Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam ●     020 5979 300
CML mavo/havo ● Voormalige Stadstimmertuin 2, 1018 ET Amsterdam ● 020 5979 804
E-mail: info@cml.msa.nl
Website: www.hetcml.nl

Bereikbaarheid
Tramlijn 3, 7, 9 en 10
Bus: lijn 15, 22, 37 en 41
Metro: Weesperplein