Nieuws

Eerste torens Bijlmerbajes gesloopt

In juni is de sloop van de eerste drie torens van de Bijlmerbajes begonnen. Later dit jaar volgen de andere. In het Bajeskwartier, onderdeel van de Weespertrekvaartbuurt, bouwt ontwikkelaar AM ongeveer 1.300 woningen, van sociale huurwoningen tot duurdere huur- en koopwoningen. In totaal worden vijf van de zes gevangenistorens gesloopt. Een gedeelte van de oorspronkelijke gebouwen blijft bewaard: het hoofdgebouw en de vrouwentoren. Op de overige plekken wordt ruimte gemaakt voor woontorens, tuinen, fiets- en wandelpaden.

Bijlmerkwartier maakt onderdeel uit van het gebied Overamstel, waarin ook Amstelkwartier met het Zuidergasfabriekterrein en het Kauwgomballenkwartier zich bevinden. Hier, tussen de Weespertrekvaart en de Duivendrechtsevaart, worden de komende jaren duizenden woningen met bijbehorende voorzieningen gebouwd. Het wordt een gevarieerde buurt, van moderne stadswoningen tot aan vrijstaande villa’s, van huur tot koop.