Nieuws

Een hulppost voor bewoners van Oost

Post Oost is geopend. Het pand van het oude postkantoor aan de Wijttenbachstraat vormt de thuisbasis voor alle organisaties in Oost die burgers begeleiden op weg naar werk, vrijwilligerswerk en scholing.

Toeristen lopen nog dagelijks binnen met de vraag of ze postzegels kunnen kopen of een postpakketje kunnen achterlaten, maar de tijd dat Wijttenbachstraat 36 het hoofdpostkantoor van Oost was, ligt ver achter ons. Alleen de naam van het nieuwe participatiecentrum Post Oost herinnert hier nog aan.

“Stadsdeel Oost wilde al langer alle activiteiten richting werk, vrijwilligerswerk en scholing op één locatie bundelen,” verklaart Mariska van der Linden, projectleider van Post Oost. “Voorheen was dat allemaal verspreid over de oude stadsdelen Oost en Zeeburg. Voor de inwoners was het een onoverzichtelijke situatie. Nu zit alles in één gebouw. Iedereen die iets wil leren, vrijwilligerswerk wil doen of een sollicitatietraining wil volgen, gaat naar Post Oost. Dat past bij onze doelstelling: mensen ondersteunen op weg naar werk, vrijwilligerswerk of scholing, zodat ze beter kunnen participeren in de maatschappij. We heten officieel ook een participatiecentrum, maar Post Oost klinkt beter. We zijn een hulppost van waaruit je verder de samenleving in kunt.”

Cultuurverschillen
Welzijnsorganisaties Dynamo en Civic, vrijwilligerscentrale ViiA, KansenNet, Club Info, Wijksteunpunt Wonen, de Taalwijzer, de Beweegcoach, het is een lange lijst van organisaties die hun intrek hebben genomen in Post Oost. De angst voor conflicten vanwege cultuurverschillen blijkt ongegrond. “De samenwerking verloopt zelfs uitstekend. We versterken elkaar juist, doordat de lijnen kort zijn. Een klant die een Nederlandse taalles wilde volgen moest ik vroeger doorverwijzen naar de Taalwijzer op het Ambonplein. En dan maar hopen dat hij daar aankwam. Nu zit de Taalwijzer in Post Oost. Ik kan er dus direct voor zorgen dat hij goed geholpen wordt.”

Greet Aernoudts
“Ik werk als vrijwilliger bij Dynamo in Post Oost. Ik begeleid mensen op weg naar vrijwilligerswerk. We houden inloopspreekuur, en ik nodig mensen ook uit voor individuele gesprekken. Zo kunnen zij zich beter oriënteren op wat ze zouden willen doen. Mensen stellen deze gesprekken op prijs. Ze vinden het fijn dat iemand de tijd voor hen neemt, goed naar hen luistert.”
Het levert mooie resultaten op. “Vanmorgen kreeg ik een mailtje over een mevrouw die bij mij op spreekuur is geweest. Ik adviseerde haar een sollicitatietraining te volgen in Post Oost. Daarna is ze als vrijwilliger baliewerk gaan doen. Nu heeft ze een betaalde baan. Ja, dat vind ik fantastisch.”

Karina Pouentes
‘Ik ben medewerker van De Taalwijzer. Veel van de mensen die we spreken zijn de Nederlandse taal niet machtig. We toetsen hun taalvaardigheid en adviseren hen over het taalaanbod in Oost. Ze kunnen terecht bij een van de gecertificeerde taalscholen, maar ook buurthuizen en welzijnsorganisaties organiseren taalcursussen.
Ik vind dit prachtig werk. Het is belangrijk dat je goed Nederlands kunt spreken als je in Amsterdam woont. Door mensen goed te informeren en te begeleiden help ik mensen een goede start te maken in de Nederlandse samenleving. Ik ben blij als ik voor hen een beetje het verschil kan maken.”
www.postoost.nl