De Club

De Tronk

Tronk is een Oudhollands woord voor boomstronk. Het is ook een beeld in de bijbel; op een oude tronk kan weer iets nieuws groeien. Het beeld van vernieuwing dus. Dat past heel erg bij IJburg. De intentie van De Tronk was en is om mensen met elkaar te verbinden. Er zijn in vijf jaar mooie dingen bereikt.

Marcel Elsenaar is als vrijwilliger vanaf het begin bij De Tronk betrokken. “De Tronk”, legt hij uit, “is een gezamenlijk initiatief van protestante en katholieke kerken uit Amsterdam Oost. We wilden graag een plek creëren voor mensen die een religieuze behoefte hebben. Vanuit een open houding meehelpen de samenleving op te bouwen. Het is een project van vijf jaar. Dit is een pioniersplek. De mensen die zich aansloten als vrijwilliger zeiden: Leuk, een nieuw begin!”

“In januari 2004 zijn we op IJburg neergestreken. We hebben bewust voor een woonhuis gekozen, ja. We wilden een ontmoetingsplek maken, en van daar uit onderzoeken wat voor soort kerk hier zou kunnen ontstaan. Sinds die opening is er heel wat gebeurd. Een van de eerste dingen die ik zelf geïnitieerd heb is ‘Eten met de buren’. Ik nodigde steeds mensen uit één blok uit om hier te komen eten, met als doel elkaar beter te leren kennen.”

“Sinds eind 2006 is er elke eerste zondag van de maand een oecumenische kerkdienst. In het begin kwamen er steeds maar twaalf mensen, nu zijn dat er rond de vijfentwintig. We kregen een keer de vraag of hier ook een kind gedoopt kon worden? Ja, dat kon. Inmiddels zijn er vijf kinderen gedoopt. Gewoon in de zondagse viering. De diensten willen we graag zo open mogelijk houden, met mooie liedjes en een goede pianiste.”

“Donderdag is een drukke dag in De Tronk.
’s Ochtends is er een ‘krant-en-koffie-ochtend’, voor iedereen, ’s middags komen de kinderen voor het ‘Bijbelverhalen vertellen en tekenen’ en ’s avonds is er dan nog een meditatiegroep. Zo verbinden we ook traditionele elementen met hedendaagse spiritualiteit.”

“Het laatste grote evenement in De Tronk was het Allerzielenfeest op zondag 2 november: ‘Komen en gaan’. Ik wilde graag iets organiseren voor de volle breedte van de bevolking op IJburg. Allerzielen werd heel erg goed bezocht. Overigens net als de kerstvieringen, die elk jaar op de agenda staan.”

“Wat me opvalt is dat de mensen, als ze hier komen wonen, anders om zich heen kijken, verbinding zoeken. Ze hebben idealen bij hun woonomgeving en willen zich ervoor inzetten. Het is vaak wel jammer dat mensen, ook hier, vooroordelen hebben over kerken of het geloof. Die vallen bij een persoonlijke ontmoeting gelukkig vaak weg. Maar onze houding is ook niet: ‘Wij hebben de waarheid’, maar: ‘Waar is behoefte aan?’.”

“Aan het eind van 2008 loopt het vijfjaren-project af. Bij de protestanten is de kogel inmiddels door de kerk, zij gaan sowieso door. De katholieken twijfelen nog. Maar een ding staat vast. We hebben in vijf jaar heel mooie dingen bereikt.”