Oost in Bedrijf

De toekomst van gisteren

Traditioneel wordt schade bij letsel vergoed in geld, vaak in een vergoeding ineens. De omvang van de vergoeding wordt bepaald door het verschil te bepalen in de situatie van het slachtoffer zonder zijn letsel en die met het letsel. Is er als gevolg van het letsel arbeidsongeschiktheid ontstaan, en zou het slachtoffer zonder het letsel hebben kunnen blijven werken, dan is zijn inkomensverlies schade en dient het te worden vergoed. Of zijn er bijvoorbeeld hoge kosten in verband met zorg of hulpverlening, terwijl die er niet zouden zijn geweest wanneer het letsel niet zou zijn toegebracht, dan dienen die kosten als onderdeel van de schade te worden vergoed. Vaak ontstaat er discussie met de verzekeraar over de vraag hoe lang die schade dient te worden vergoed. Dat is een lastige inschatting omdat ze in de toekomst ligt, die ongewis is. Inmiddels gaan stemmen op om niet primair te vergoeden in een bedrag ineens, maar om te compenseren met zorg, voorzieningen of ondersteuning, betaald door de verzekeraar. Geen slechte gedachte. Er zijn zeker slachtoffers die daar bij gebaat zullen zijn. Maar niet wanneer dat betekent dat zij niet meer zouden mogen kiezen voor een schadevergoeding ineens. Bijvoorbeeld omdat ze het getouwtrek met de verzekeraar beu zijn of liever zelf een en ander willen regelen met behulp van de schadevergoeding. Het wordt nogal eens onderschat wat de impact is van de juridische strijd over de schadevergoeding. Naar mijn mening dient het slachtoffer primair zelf te bepalen hoe hij zijn schade vergoed wil hebben. Hij is immers door het letsel al voldoende beperkt in zijn (keuze-)mogelijkheden. De dag voor het letsel kon hij zelf nog zijn toekomst invullen en zijn wensen realiseren. Die mogelijkheden zijn hem door het letsel ontnomen, soms geheel, soms in mindere mate. Is het dan onredelijk op enig moment weer de teugels in de hand te willen nemen om wat van de toekomst van gisteren over is, het beste te willen maken? Mij lijkt van niet! De schadevergoeding kan daar een belangrijk instrument bij zijn.

Column Raoul van Dort. Van Dort Letselschade. www.vandortletselschade.nl

Advertorial

Lees hier de andere columns van Raoul van Dort