Nieuws

Cameratoezicht Indische Buurt verlengd tot eind volgend jaar

Het cameratoezicht in de Indische Buurt is zonder enig commentaar verlengd, terwijl uit de cijfers blijkt dat het een van de veiligste buurten van Amsterdam is.

Het westelijke deel van de Indische Buurt, met de hippe Javastraat als grote trekpleister, behoort tot de veiligste delen van Amsterdam. Het gebied kan zich makkelijk meten met nette buurten zoals de Vondelbuurt in Zuid of de Plantagebuurt in het centrum. In de Indische Buurt-west hangen camera’s. De gemeente heeft die jaren geleden opgehangen om de overlast en criminaliteit omlaag te krijgen. Dat is goed gelukt, gelet op de veiligheidscijfers. Maar toch heeft de gemeenteraad begin juni zonder enig commentaar geaccepteerd dat de camera’s er tot eind volgend jaar blijven hangen. En dat terwijl de raad volgens waarnemend burgemeester Van Aartsen een “zeer, zeer, zeer kritische houding” heeft ten aanzien van cameratoezicht.

Natuurlijk, elke buurt is weer anders en door de jaren heen laten de criminaliteitscijfers per buurt een wisselend beeld zien. Maar de trend in de Indische Buurt-west is al jaren gunstig, gunstiger ook dan in de andere buurten. Het resultaat is dat dit gebied ten opzichte van heel veel Amsterdamse buurten goed scoort als het gaat om bijvoorbeeld winkeldiefstal, zakkenrollerij, openlijke geweldpleging, drugscriminaliteit, autodiefstal en ook moord en doodslag. Fietsendiefstal is daarentegen nog wel een dingetje.

Om vast te stellen hoe veilig een buurt is, kijkt de gemeente naar allerlei cijfers. De kijk op deze cijfers verandert wel keer op keer. De laatste jaren zijn er, eerst door een extern bureau en daarna door een ambtelijke dienst, ‘beslisregels’ opgesteld. Over die regels hebben de burgemeester en de raad het niet, terwijl ze feitelijk hun besluit voorkoken.

Over de onderliggende cijfers, bijvoorbeeld het aantal incidenten dat de elf camera’s in de Indische Buurt registreren, is het in het debat van begin juni ook niet gegaan. Het waren er volgens de laatste rapportage om precies te zijn 609 in twaalf maanden. Dat aantal is voor de hele Indische Buurt, aparte cijfers voor het westelijk deel zijn er niet. Lang niet alle waarnemingen hebben te maken met incidenten die de politie belangrijk vindt en waar de camera’s ook echt voor zijn bedoeld. Jeugdoverlast, drankoverlast en autodiefstal zijn ‘prioritair’, foutparkeren of fietsendiefstal niet.

Bijna 150 van de 600 waarnemingen vielen in de belangrijke categorie. En van die 150 waarnemingen werd minder dan de helft door de mannen en vrouwen achter de camera doorgegeven aan de meldcentrale van de politie. Dat is net iets meer dan één waarneming per maand per camera. Misschien voortaan maar even zwaaien naar de camera’s, dan hebben ze tenminste wat te zien.

Door Harko van den Hende