Nieuws

Botenprotest tegen komst windmolens

Op zaterdag 24 april vaart een protestvloot vanuit de IJburgbaai via Vuurtoreneiland, Schellingwoude en het Cornelis Douwesterrein naar de Noorder IJplas en terug. Bezorgde Amsterdammers protesteren hiermee tegen het voornemen van de gemeente om binnen de stadsgrenzen van Amsterdam 17 windturbines te plaatsen. Op vrijdag 23 april hebben enkele deelnemers een gesprek met burgemeester Halsema. Zij uiten dan hun zorgen over de plannen én dragen duurzame alternatieven aan. 
De mogelijke komst van de windmolens leidt – ook in andere gemeenten – tot veel onrust in de zogeheten ‘zoekgebieden’. Bewoners vrezen onder meer voor geluidsoverlast, gezondheidsproblemen en schade aan de natuur. 

Het botenprotest is een actie van Windalarm, een groep die pleit voor de opwek van duurzame energie met respect voor de schaarse natuur en omwonenden. Zij zetten liever in op alternatieven, zoals zonnepanelen op daken en windmolens op zee. De tocht start om 9.30 uur in de IJburgbaai en voert langs potentiële locaties voor windturbines in Amsterdam. Info en aanmelden via windalarm.amsterdam/agenda