Nieuws

Besluit winkelstraatregime

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost neemt naar verwachting op 21 juni een besluit over het voornemen een ‘winkelstraatregime’ in te voeren op de IJburglaan en de Pampuslaan. Dit voornemen is op 12 april vrijgegeven voor inspraak.

Het winkelstraatregime houdt in dat de parkeervergunningen van bewoners en bedrijven op maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur niet geldig zijn. Dit geldt voor de parkeerplaatsen aan de Pampuslaan en de noordzijde (oneven zijde) van de IJburglaan, van de Cas Oorthuyskade tot de Pampuslaan.

Doel is het economisch klimaat op IJburg te stimuleren en de leegstaande winkel- en bedrijfspanden aantrekkelijker te maken. Met de keuze voor het tijdvak 12.00 tot 17.00 uur beoogt het stadsdeel de mogelijke nadelige gevolgen voor bewoners beperkt te houden. De uitkomst van de besluitvorming is te zijner tijd te lezen op www.debrugkrant.nl.