Advertorial

5 vragen over de nieuwe middelbare school Terra Nova

Het IJburg College gaat per 1 februari verder als Montessori Lyceum Terra Nova. Dat betekent dat er heel veel aan het veranderen is. De nieuwe rector San van Donselaar vertelt erover.

Jullie worden een Montessorischool: wat betekent dat precies?
“Op het voortgezet onderwijs staat Montessori voor leren kiezen, leren reflecteren en leren samenwerken. Hoofd, hart, handen. Binnen en buiten leren. Een vaststaand, samenhangend systeem dat ook Terra Nova succes gaat brengen.”

Hoe zou je jullie schoolklimaat willen omschrijven?
“Als warm en duidelijk. Warmte alleen is niet genoeg, dan wordt er niet genoeg geleerd. We hebben een stevige set regels neergezet. Ik merk wel dat sommige leerlingen, ouders en docenten daar nog een beetje mee worstelen. Daar luisteren we naar. Maar het warme, pedagogische klimaat houden we stevig vast. Zo weten leerlingen én ouders waar ze aan toe zijn.” 

Wat is het hart van jullie onderwijs?
“Op Terra Nova geven we vanuit de montessorigedachte goed vakonderwijs, maar de grote vragen van de toekomst staan centraal. De vakken behandelen die samen. Dus bijvoorbeeld biologie, scheikunde en economie zorgen samen voor schoon drinkwater voor iedereen. De leerlingen doen ook onderzoek, hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld.”

De leerlingen gaan ook veel op pad…
“Klopt, zo werken onze tweedeklassers bijvoorbeeld met de organisatie 02025.nl aan een energieproject. Doel is om in alle huizen op IJburg energiemeters te plaatsen. Onze leerlingen doen daarin onder andere het PR- en communicatieclubje.”

Hoe zou je de nieuwe school willen typeren?
“Als een kansenschool. Terra Nova is een school die erop gericht is om de leerlingen in de twee brugklasjaren te laten ervaren waar ze het best op hun plek zijn. Denken in mogelijkheden, dat hoort ook bij het idee Maak de wereld een beetje beter. Zo halen we het beste uit iedere leerling.”

De open dagen op Terra Nova zijn op woensdag 17 januari en donderdag 1 februari van 17.00-20.30 uur (vwo, havo, vmbo). Adres: Pampuslaan 1, Amsterdam.

Foto: Rector San van Donselaar: “Op Terra Nova staan we voor een warm en duidelijk schoolklimaat.”  Fotografie Paul Tolenaar