Oost in Bedrijf

ZGAO ontwikkelt veel initiatieven voor studenten en stagiairs

Er is een tekort aan medewerkers in de zorg, vooral in Amsterdam. ZGAO is daarom extra actief in het opleiden van mensen in de praktijk. Zo leren veel jongeren, zijinstromers en ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning, het vak. Hun energie en het enthousiasme straalt er vaak vanaf. Veel leerlingen blijven na hun opleiding in huis werken. “De combinatie van praktijk en theorie is sterk.”

Bettine van Delden is opleidingsfunctionaris en betrokken bij het opleiden van leerlingen en stagiairs in de praktijk. Om meer mensen op te kunnen leiden, heeft ze met haar collega’s een aantal bijzondere projecten opgestart. Via het UWV begon in 2017 een groep zijinstromers met totaal verschillende achtergronden aan een stage. Maar allemaal met een hart voor de zorg. “Sinds februari zijn die bijna allemaal in dienst. Zo hebben we er in korte tijd acht waardevolle medewerkers bij gekregen.”

In oktober vorig jaar is een project met statushouders van start gegaan. “We hopen – het is belangrijk dat ze de taal onder de knie krijgen – dat zij na de zomer in huis aan hun opleiding beginnen.” Bettine benadrukt: “Er is echt een enorm tekort aan zorgmedewerkers. Dat woonruimte hier zo duur is, helpt niet mee. Bovendien moeten we inspelen op de vergrijzingsgolf. Samen met andere zorgorganisaties en scholen denken we daar goed over na.”

Zo is ook het initiatief ontstaan voor het Gildeleren. In samenwerking met het ROC komt van die school in september 2018 een klas VIG/MMZ-studenten (een combinatieopleiding tot verzorgende en maatschappelijke zorgverlener) hun opleiding in huis volgen. Docenten komen naar ZGAO om les te geven. “De opleiding wordt kort gezegd verplaatst van de school naar de praktijk.”

“Wij geloven erg in de combinatie van praktijk en theorie. Studenten draaien helemaal mee, ook in de wisselende diensten. Ze voelen zich gezien en gekend. Omdat ze meer uren voor cliënten zorgen dan bij een gewone stage, wordt de band met bewoners en collega’s hechter. “Heeft een student moeite met iets dat gebeurd is in de ochtenddienst, dan kan dit een uur later in de klas besproken worden. Natuurlijk hopen we ze zó enthousiast te maken dat ze na hun studie bij ons blijven.”

Hoewel de werkdruk hoog is, steken medewerkers van ZGAO veel energie in de studenten, merkt Bettine. “Ze weten dat de nood hoog is: dit zijn onze collega’s van de toekomst.” Bettine is dan ook trots op de initiatieven voor de studenten. “Er is in korte tijd veel goeds gebeurd.”

Wil je meer weten, heb je interesse in een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige bij ZGAO? Bel gerust: 020-592 52 52 en vraag naar de afdeling opleidingen.

Serie: Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
Deel 47