Oost in Bedrijf

‘Zelfstandigheid geeft een gevoel van eigenwaarde’

Het was weer Beweegweek bij ZGAO, voor de derde keer. In het Flevohuis en in De Open Hof wordt dan extra stilgestaan bij bewegen, in de ruimste zin van het woord. Door personeel, bezoekers, revalidanten en bewoners. “Bewegen is je lichaam voelen”, zei een bewoner. “Dat vind ik mooi.”

Lina Fuhrmann is fysio- en danstherapeut. Dat laatste is een unieke functie in de ouderenzorg. Bewegen is ook expressie, zegt zij. “Mensen krijgen vaak een lach op hun gezicht, je voelt hun plezier. En ook hun verdriet, en hun kracht. Via onder meer dansen krijg je een ander soort contact. Mensen die bijvoorbeeld geen woorden hebben kunnen zich zo uiten, hun ziel komt als het ware naar voren. Je kunnen uiten, je gezien en gehoord voelen is een basisbehoefte. Via dans en muziek kunnen we verhalen vertellen waar woorden tekortschieten ”

Als lid van het organiserende team onderstreept Fuhrmann uiteraard het belang van meer bewegen. “Je moet er ruimte voor creëren. Deze week is bedoeld om nog eens zichtbaar te maken wat we al doen, om elkaar bewust te maken. En we willen extra’s bieden, het plezier ervaren van samen in beweging komen en zijn. Bewegen heeft invloed op je kwaliteit van leven. Als je zelfstandig dingen kunt, geeft dat een gevoel van eigenwaarde.”

Onder het motto beweging is niet alleen wat we doen, maar ook wat we zijn wordt daarom aandacht besteed aan die zelfstandigheid. “Zelf brood snijden, zelf haren kammen, zelf het kopje thee pakken… Het zit hem ook in kleine dingen. Dat is misschien wel het grootste belang van deze week.”

Wat betekent bewegen voor je, werd deze week aan bewoners en medewerkers gevraagd. “Daar kwamen leuke reacties op, zoals ‘jezelf verplaatsen’, ‘je lichaam voelen’, ‘rust roest’ en ‘je eigen pad bewandelen’.” Er waren activiteiten als een rollatorloop, ballontennis en een meditatieve wandeling door het park. Ook taarten bakken in de huiskamers, met de gastvrouwen, stond op het programma. Want: samen doen is óók bewegen.

De Beweegweek heeft nóg iets positiefs teweeggebracht. “Er blaast leven door het gebouw, er gebeurt wat.” Dat pikt de buurt dan op. Een fysiotherapiepraktijk meldde zich bij Fuhrmann met de vraag of zij volgend jaar mee konden doen. “Zij willen graag bewoners uit de buurt meenemen die er ook baat bij kunnen hebben. Dat is precies wat we graag willen bij ZGAO: wij zijn er ook voor de buurt.”

Serie Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
Deel 40
-advertorial