Zeeburgereiland

‘Vroeger lag dit terrein buitendijks’

De Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland komt langzaam maar zeker tot leven. Er wordt gewoond, gewerkt en kinderen gaan er al naar school. Wie zijn de bewoners van deze wijk? In de Brug hun portret.

Van niets naar een mooie wijk, daar komt heel wat bij kijken. Ook voor water moet van alles geregeld. Marco van Vemden, planadviseur bij Waternet, zorgt ervoor dat er drinkwater en schoon oppervlaktewater is, dat de wijk niet kan overstromen en dat (afval)water probleemloos wordt afgevoerd.

Op het gebied van afvalwater heeft het eiland een rijke historie. Er was ooit de Smeerpijp, die Amsterdams afvalwater op het IJmeer loosde. Na 1982 gebeurde opvang en zuivering in de zuiveringsinstallatie op het eiland en sinds 2006 – de RI-Oost is dan ontmanteld – wordt al het afvalwater van Amsterdam-Oost via Zeeburgereiland naar het Westelijk Havengebied geperst, waar een ‘state of the art’ zuiveringsinstallatie staat. Drie silo’s en twee slibvijzelgemalen, kenmerkende elementen in de wijk, herinneren nog aan de oude situatie.

Dat persen gebeurt via het boostergemaal, midden in de nieuwe wijk gebouwd, door ondergrondse leidingen. Van Vemden: “Dat mooie blauwe gebouw staat er, maar weinig mensen weten dat het zo’n belangrijke functie heeft.”

Zoals wel meer belangrijk is op het eiland. “Vóór de woningbouw lag dit gebied formeel ‘buitendijks’. Daar moest met het oog op de veiligheid van de nieuwe bewoners iets aan veranderen. We besloten de kering aan de westkant om te leggen.” Trots: “En zie het resultaat: een hele mooie wandel- en fietsdijk, in ons jargon een waterkering genoemd.”

De ringsloot, dat is nog zo’n maatregel die betrekking heeft op water. “Voordat er gebouwd werd, was dit een onverhard terrein waar hemelwater makkelijk in de grond kon wegzakken. Als je wegen en huizen gaat bouwen, wordt dat een stuk moeilijker. Daar moet je goed over nadenken, anders krijg je natte voeten in je kelder en op het sportveld. Via de ringsloot dus, die voor de start van de woningbouw al om de buurt is heen gegraven, vangen we regenwater op en voeren we water af naar de zuidkant van Zeeburgereiland. Daar eindigt het via een gemaal in het Nieuwe Diep.”

Van Vemden kijkt eens rond. Dit is een mooi project voor hem. “Hier komt alles samen. De dijken, de ringvaart, het boostergemaal, dat zijn hele belangrijke elementen.” Een knipoog. “Zo heb ik heel belangrijk werk.”


Binnen de ring

Op een terrein dat onder meer een baggerbergplaats, een militair oefenterrein en tenslotte de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (RI-Oost) herbergde, verrijst nu de Sportheldenbuurt, woonwijk in aanbouw op Zeeburgereiland. Huizen komen er in alle soorten en maten, koop en (sociale) huur. Zie www.zeeburgereiland.nl.

Serie: De mensen van de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland
4 Marco van Vemden, planadviseur Waternet (lees hier de andere delen)