Oost in Bedrijf

Nestgeur

We schelen vijf jaren qua leeftijd en onze interesses waren, zeker op jongere leeftijd, geheel anders. Ik hield meer van actie, van sport, uitdagingen en risico’s, maar mijn broer was van de boeken, computertechnologie, niet van de sport of het actieve leven en ieder hadden we onze eigen beleving over wat we in de toekomst zouden gaan doen of bereiken. We zijn onze eigen richting uit gegaan en zijn daar op onze eigen wijze succesvol in geworden. Ik ben trots op wat mijn broer heeft bereikt en samen met zijn gezin heeft gerealiseerd.

Onze ouders hebben in die levensgang een belangrijke rol gespeeld. En als ik voor mezelf spreek, ook mijn schoonouders. Zij hebben bijgedragen in mijn ontwikkeling en mijn wording als persoon tot wie ik thans ben. Maar natuurlijk hebben we ook onze eigen karaktertrekken en onze nukken die aangeboren zijn, positief en minder positief. Alhoewel ik graag nog eens met mijn (schoon)ouders zou overleggen hoe zij onze persoonlijkheden op dit moment zouden analyseren, denk ik dat daarin trekken te vinden zijn van zowel pap als mam, maar ook van – en dat zie je bij het ouder worden – verdere verwanten.

Terugkijkend is dat makkelijk te beoordelen of te verklaren. Maar in mijn vak voer ik vaak discussie over de vraag hoe het jonge slachtoffers van letsel zou zijn vergaan wanneer hun dat ongeval niet zou zijn overkomen, omdat dit van grote invloed is op de omvang van hun schade en de vergoeding die daartegenover moet staan. Ik betoog daarbij dat ‘het nest’ waar de kinderen in geboren zijn, de nestgeur, van grote invloed kan zijn op hun interesse, motivatie, ambities, zeg maar hun ‘wording’ tot volwassene. Verzekeraars bestrijden dat en ook wetenschappers hebben hun twijfels over de invloed vanuit ‘het nest’ op de ontwikkeling van de persoon. Maar toch. Pa was militair, mijn broer en ik hadden die ambities ook. Mam kon heerlijk koken en regeerde thuis zorgzaam met de pollepel; ook dat herken ik in onze karakters. Maar bovenal waren pa en ma sociaal en betrokken. Gelukkig hebben ze ons dat ook meegegeven!

Op onze geheel vernieuwde site Letsel.nl vindt u meer informatie over hoe letselschade wordt vastgesteld.

Column Raoul van Dort

Van Dort Letselschade. www.vandortletselschade.nl