Oost in Bedrijf

‘Het is dankbaar werk, je kunt echt iets betekenen’

Marijke van Dalen en Tjerk van Gelderen zijn lid van de cliëntenraad van ZGAO. “Wij behartigen de belangen van alle cliënten samen. Dat is nodig én het is dankbaar werk.” De raad is op zoek naar nieuwe leden. Het kunnen familieleden of vrijwilligers zijn, maar ook betrokken buurtbewoners.

Marijke meldde zich aan voor de cliëntenraad toen haar schoonmoeder aan de andere kant van het land naar een verpleeghuis verhuisde. “Ik dacht: als ik me hier inzet, kan ik indirect ook iets voor haar betekenen. Inmiddels ben ik ook vrijwilliger.” Tjerk kwam erbij toen zijn moeder in het Flevohuis ging wonen. Hij legt eind dit jaar na tien jaar zijn taak neer. “Ik heb het met heel veel plezier gedaan.”

Tjerk – een goed bewaard geheim is dat hij ook de enige echte Sinterklaas van ZGAO is, een klus die hij binnenkort weer met veel plezier op zich zal nemen – legt uit: “Onze belangrijkste taak is om het management van advies te voorzien, gevraagd en ongevraagd. Daarnaast onderhouden we contact met onze achterban, de cliënten. Zo houden we een vinger aan de pols en weten we wat er speelt.”

Andersom vraagt het management de cliëntenraad om advies bij belangrijke wijzigingen in het beleid en in de zorg. Marijke: “Het gaat om zowel beleidsmatige als praktische zaken. Zo zijn er onlangs adviezen afgegeven over extra inzet op het gebied van geestelijk welzijn en over het activiteitenprogramma van volgend jaar in verpleeghuizen De Open Hof en het Flevohuis.”

Nu zijn Tjerk en Marijke op zoek naar nieuwe collega’s. Dat kunnen familieleden, maar ook vrijwilligers en betrokken buurtbewoners zijn. Iedereen kent wel iemand die in een verpleeghuis woont, zegt Tjerk. “Als je je daar betrokken bij voelt, of je vindt iets van het reilen en zeilen in hun huis, dan ben je een geschikte kandidaat.” Marijke: “Je leert er gaandeweg ontzettend veel van. Het is dankbaar werk, je kunt echt iets betekenen.”

Cliëntenraad zoekt leden
De cliëntenraad van ZGAO bestaat uit zes of zeven leden en een voorzitter. Er is één vergadering per maand, op woensdagmiddag, en eens per kwartaal een vergadering met het management. Gemiddeld kost het twee tot drie uur per week.
Voelt u zich betrokken bij ouderen en ouderenzorg en heeft u interesse om lid te worden, of wilt u meer weten? Stuur gerust een mail naar clientenraad@zgao.nl of bel 020-5925252.

Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
Deel 41: Cliëntenraad ZGAO zoekt nieuwe leden