Oost in Bedrijf

Eerlijke erfpacht is een keuze? Stem CDA!

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft een nieuwe erfpachtregeling ingevoerd waardoor huiseigenaren duizenden tot soms honderdduizenden euro’s extra erfpacht moeten betalen. Het CDA heeft een alternatief dat tot veel lagere kosten leidt. –-advertorial

De nieuwe erfpachtregeling van de gemeente is ‘schrikbarend onrechtvaardig’, volgens Koen de Lange, nummer 8 op de CDA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar weinig mensen zijn van die nieuwe regeling op de hoogte. ‘Erfpacht is buitengewoon complex’, verklaart De Lange, die zich al tien jaar sterk maakt voor een eerlijkere erfpachtregeling en ook voorzitter is van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA). ‘Veel ingewikkelder nog dan een pensioen of hypotheek. De meeste mensen weten niet eens precies wat het betekent. Daarom blijft het huidige stelsel maar voortbestaan. Daarnaast heeft de gemeente mensen niet goed voorgelicht over de herziening van het systeem. Terwijl de consequenties iedereen aangaan. Ook huurders zullen de effecten gaan merken.’

Driedubbel betalen
De grond onder bijna alle woningen in Amsterdam (93 procent) is eigendom van de gemeente. Buiten de grachtengordel moeten bijna alle huiseigenaren erfpacht betalen om de grond onder hun woning te kunnen gebruiken. Voor een tijdvak van telkens 50 jaar wordt de erfpachtprijs vastgesteld. Bij het ingaan van een nieuw tijdvak moeten huiseigenaren plotseling wel veertig tot zeventig keer zoveel gaan betalen. Nu is een nieuw systeem ontworpen voor ‘eeuwigdurende erfpacht’. Daarbij blijft de gemeente eigenaar van de grond, maar wordt de erfpacht niet meer herzien.

De Lange: ‘De grote fout die het huidige college daarbij maakt is dat de gemeente nog een keer de volle grondwaarde gaat vaststellen om opnieuw in rekening te brengen.’ CDA-lijsttrekker Diederik Boomsma vult aan: ‘En de manier waarop ze dat doen klopt van geen kant. Mensen moeten dan plotseling alsnog duizenden euro’s per jaar extra betalen, alleen om in hun eigen huis te blijven wonen. Dat is volstrekt onredelijk. Er zijn zelfs mensen die net een huis hebben gekocht en de erfpacht hebben afbetaald, maar nu plotseling opnieuw tienduizenden euro’s moeten neertellen. Ze betalen twee keer voor hetzelfde. Onacceptabel.’

Onnodig
Met de nieuwe regeling schuift de gemeente ten onrechte 2,8 miljard naar zich toe. Dat bedrag is in 2020 is opgelopen tot 16,7 miljard euro, opgebracht door nog geen 100.000 huiseigenaren. Dat komt neer op onteigening. Het vorige college probeerde vier jaar geleden ook een nieuwe erfpachtregeling in te voeren maar is daar toen ook al niet in geslaagd, volgens het CDA. Het eerste plan, van GroenLinks-wethouder Van Poelgeest, werd twee dagen na de vorige gemeenteraadsverkiezingen teruggetrokken. Het was onhoudbaar. De Lange: ‘Maar de regeling waar het huidige college van D66, VVD en SP mee is gekomen, is eigenlijk nog erger.’

De gemeente zet mensen er zwaar mee onder druk. ‘Linksom of rechtsom moet je betalen’, verklaart De Lange. ‘Bij verkoop rekent de gemeente met jou af of anders met de nieuwe bewoners.’ Vooral voor middeninkomens, jonge gezinnen en oudere huiseigenaren is dat problematisch. Zij moeten of verhuizen – of hun eigen woning opeten. Maar ook huurders krijgen te maken met de gevolgen van de nieuwe erfpachtregeling: verhuurders zullen zonder twijfel de stijgende woonlasten doorberekenen aan hun huurders.

Boomsma: ‘We willen dat Amsterdam betaalbaar blijft: voor ouderen, voor gezinnen, voor mensen met een gewoon inkomen, voor alle huiseigenaren en huurders. Dat begint met een eerlijke erfpacht. En dat kan ook. Erfpacht is een politieke keuze. Er moet nu een politieke oplossing komen.’

Het CDA heeft een alternatief voorstel. Het CDA zegt: afgekocht is afgekocht. Die huiseigenaren hebben de erfpachtrekening al eerder betaald. En wie jaarlijks betaalt moet kunnen overstappen van erfpachtregeling zonder prijsverhoging. Dit alternatief is transparant, toekomstbestendig, en direct uitvoerbaar. Wilt u zien wat dit voor u betekent? Kijk dan op www.eerlijke-erfpacht.nl.

Kies voor een betaalbare stad. Kies voor een eerlijke erfpacht. Daar gaat het CDA voor zorgen. Stem CDA.

Rekenvoorbeeld
Een huis op IJburg-West van 100 m2 kost gemiddeld 360.000 euro. Bewoners die hun woning bij de oplevering in 2005 hebben gekocht hebben toentertijd de volledige grondwaarde van 64.000 euro betaald. Zij moeten nu van de gemeente nogmaals 40.000 euro betalen om de erfpacht eeuwig af te kopen. De bewoners krijgen daar niks extra’s voor! De nieuwbouw op IJburg III is bovendien directe concurrentie, want de verkoopprijzen van die woningen zijn gebaseerd op de nieuwe regeling van de eeuwigdurende erfpacht.

www.eerlijke-erfpacht.nl.

Lees ook:
Amsterdam past plan herziening erfpachtstelsel aan, Nieuwe erfpachtsysteem ‘grenst aan diefstal’, ‘half Amsterdam gaat voor de bijl’.