Commotie om subsidies

Ons artikel ‘Clubs in sociale sector online vaak niet te vinden’ van vorige maand heeft nogal wat losgemaakt in de politiek, op Twitter en op debrugkrant.nl. Nadat publicist en buurtgenoot Femke Halsema (meer dan 230.000 volgers) en journalist Kustaw Bessems […]

Welzijnssubsidies Oost aangepakt

Het stadsdeelbestuur heeft verregaande voorstellen aan de stadsdeelraad gedaan om het beleid op welzijnssubsidies te herzien. Een aantal activiteiten die jarenlang gesubsidieerd plaats vonden, krijgen vanaf 2013 geen geld meer van het stadsdeel. Het is tijd voor een nieuwe aanpak […]