Marktkraam huren tijdens Open Haven Festival

Op 22 april aanstaande vindt rondom de haven van IJburg het Open Haven Festival plaats, traditiegetrouw in het weekend dat de sluis zomeruren gaat draaien. Ondernemersvereniging De Parel van Amsterdam organiseert het evenement met muziek, gezelligheid en een uitbundige braderie. […]

IJFFF: parade van foto en film

Tijdens het IJburg Foto en Film Festival (IJFFF) van 25 mei en 3 juni 2012 staat het werk centraal van beroemde fotografen en cineasten, waarvan er velen op IJburg een straatnaambordje kregen. Maar ook hedendaagse beeldkunstenaars krijgen de ruimte. Dit […]

Kanocentrum IJburg opent nieuwe locatie

Na jaren heeft de kanovereniging eindelijk haar eigen plek op Rieteiland Oost, naast de tennisclub. Een prachtige startplek voor een kanotocht of les. Tijdens de officiële start van het seizoen op 1 april wordt de nieuwe locatie groots wijze geopend. […]

Stimuleringsfonds promotie IJburg

Ondernemers die zich geïnspireerd voelen door de ideeën uit het onlangs gepresenteerde Promotieplan IJburg kunnen concreet aan de slag. Het bestuur van stadsdeel Oost heeft vorige week samen met alle bij IJburg betrokken bouwende en beherende vastgoedpartijen een stimuleringsfonds opgericht […]

Oostelijke Ontsluiting IJburg op schema

De aanleg van de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) vordert gestaag. Eind februari zijn de hoofdliggers en dwarsdragers van de brug geleverd. Die worden de komende tijd geassembleerd op het Nuonterrein aan de noordkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Hans Koppes van Ingenieursbureau […]

‘IJburg verdient een kinderboerderij’

Dominee Rob Visser maakt zich sterk voor een kinderboerderij op IJburg. Samen met landschapsarchitect Heiko Miskotte onderzocht hij mogelijke locaties. Ook presenteerden zij een globaal plan aan de ambtenaren van stadsdeel Oost. Op 5 april is er een bijeenkomst voor […]

Aanleg luwtedam bij sluis

Afgelopen vrijdag zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een luwtedam voor de haven van IJburg. Maandag worden er twintig palen aangevoerd die de komende week geheid gaan worden. Door de luwtedam wordt het een stuk veiliger om ook […]

Ontmoeting 55-plussers

Voor de 55-plussers van IJburg is het best lastig om leeftijdsgenoten te vinden in die wijk. Dat vinden althans Marianne en Lenny, twee vijfenvijftigplusdames dus, die er overigens met heel veel plezier wonen. Daarom organiseren zij op donderdag 5 april […]

Open Haven Festival 2011

In 2011 vond voor de eerste keer het Open Haven Festival op IJburg plaats. Havenondernemers zetten samen met Watersportvereniging IJburg een bont programma op van muziek, markt en (watersport)activiteiten, allemaal rond de haven aan de Krijn Taconiskade. In 2012 komt […]

Veerdienst naar Vuurtoreneiland

Er komt een veer tussen IJburg en Vuurtoreneiland. Schipper Imre Leenhouts van rederij ‘’t IJ’, die al sinds enige tijd tussen IJburg en Pampus pendelde, gaat vanaf 29 april ook een dienst onderhouden naar de fortificatie voor de kust van […]

Bewonersbijeenkomst Steigereiland Noord

Op IJburg wordt de komende tijd in elke buurt door stadsdeel Oost een zogenoemd gebiedsplatform gehouden. Op 8 maart vindt de eerste van deze bewonersbijeenkomsten plaats, op Steigereiland Noord. Het stadsdeel hoopt op deze manier ontmoetingsplekken te creëren waar bewoners […]