Infomiddag over zorg in de Flexbieb

Er is dit jaar veel veranderd in de Nederlandse zorgsector. IJburg heeft mensen die zorg nodig hebben behoorlijk wat te bieden, zoals mantelzorg, artsen, geestelijke gezondheidszorg, opvang en jeugdvoorzieningen. Maar is alle zorg ook vindbaar? Weet iedereen waar hij of […]

De IJburg Droomt-club komt weer bij elkaar

Donderdag 14 juni komt het sociale netwerk IJburg Droomt-IJburg doet weer bij elkaar. Deze steeds groter wordende club van betrokkenen bij IJburg – vooral bewoners en ondernemers, maar ook bijvoorbeeld medewerkers van het stadsdeel en woningontwikkelaars – spreekt dan over […]