Ter inzage: conceptbestemmingsplan IJburg 1

Voor IJburg 1 is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het is tot 13 december 2012 voor inzage beschikbaar gesteld. Eraan gekoppeld is een ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere waarden wet geluidhinder’. Ook daarover kunnen zienswijzen worden ingediend. De Pampuslaan als tweede winkelgebied en […]