Airbnb: van 60 naar 30 dagen per jaar

Het aantal Amsterdammers dat zijn woning een deel van het jaar aan toeristen verhuurt, is heel snel gestegen. Werden er in 2013 zo’n 4.500 woningen aangeboden, in 2017 liep dit aantal al op tot 22.000. Omdat bewoners van verschillende Amsterdamse […]