Nemo Sience Centre Amsterdam
Familie

Zorgpodium

Op donderdag 7 december vindt het Zorgpodium plaats, een middag speciaal voor familie en naasten van cliënten uit de GGz. De middag is gratis en biedt een gezellig én informatief programma voor mensen met de zorg voor een naaste.
Er zijn veel mensen die zorgen voor iemand in hun omgeving die last heeft van psychische klachten of een verslaving. Er kunnen dan veel vragen op hen afkomen. Waar kun je steun krijgen? Of informatie? Hoe lossen anderen dit op? Zorgpodium biedt ruimte aan ervaringskennis, tips en ontmoeting voor familie en naasten. In een interactief programma doen zij informatie en nieuwe energie op.
De middag is een initiatief van GGz-instelling Arkin in samenwerking met gemeente Amsterdam.