Afvalpaleis Jungle Amsterdam
Informatief

Tafelgesprek stankoverlast en afval

Ventilatie, stankoverlast en vuilnisverdriet
Krijgt u alle luchtjes uit de buurt binnen zodra u het raam open doet? Heeft u geen zin meer om te koken omdat de buren dat al voor u hebben gedaan. Struikelt u over het ‘’grof’’ vuil zodra u de vuilnis in de bestemde bak wil deponeren, of erger, die bak zit zo vol dat er niets meer bij kan? Werkt u dakventilatie niet en doet niemand er iets aan? Houdt u niet van gebakken vis? Wordt u ineens lacherig en realiseert u zich dat die vreemde wierooklucht de weet van de straat of de buren zijn?
Jungle Amsterdam organiseert een gesprekstafel in het afvalpaleis. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen, de conclusie van de gesprekken worden meegegeven aan de gemeente.

In loop vanaf 14.00 uur, aanvang gesprek 14.30 uur.

Dapperplein 76-82