Van Eesterenlaan hoek Borneolaan
markt

Mobiele KringloopKaravaan en Lokaal Recyclepunt

Uw afval is waardevoller dan u denkt. Op woensdag 15 mei a.s. staat het Lokaal Recyclepunt tegenover de biologische markt in het Oostelijk Havengebied.

Lever hier uw klein huishoudelijk grof afval in. Dit is grof afval wat u niet in de afvalcontainer gooit. Bij het Lokaal Recyclepunt kunt u inleveren:
kleine elektrische apparaten
frituurolie en frituurvet
klein hard plastic
klein hout
metaal (zoals pannen)

Het Lokaal Recyclepunt is een initiatief van de gemeente Amsterdam. De ingeleverde producten gaan we recyclen of we zetten deze waardevolle grondstoffen om naar nieuwe producten.
In het punt zijn altijd medewerkers aanwezig om informatie te geven over het correct scheiden en hergebruiken van afval. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om dit recyclepunt één of meerdere keren in de week in het stadsdeel te plaatsen.

Nog goed bruikbare spullen kunt u op de woensdagen 15 mei en 19 juni inleveren bij de ‘Weggeefkraam’ van Buurtcoöperatie OHG. Daar kunt u ook leuke spullen uitzoeken. De Weggeefkraam staat schuin tegenover de biologische markt, op de hoek van de Borneolaan en de C. van Eesterenlaan. Op die dagen kunt u ook kleine huishoudelijke apparaten laten repareren bij de ‘Reparatietafel’ (in De Eester, C. van Eesterenlaan 266). Samen met de Weggeefkraam heet dit de ‘Mobiele Kringloopkaravaan’.

Wethouder Marieke van Doorninck en Dagelijks bestuurslid Rick Vermin brengen op 15 mei tussen 10.00 en 11.00 een werkbezoek aan het Lokaal Recyclepunt en de Mobiele Kringloopkaravaan.

Locatie Lokaal Recylepunt: C.J. van Eesterenlaan (tegenover de biologische markt)
Tijdstip: Van 10.00 tot 17.00 uur