Muziekgebouw aan 't IJ, kleine zaal
Kunst

In memoriam Adriaan Fokker (1887-1972)

Op 24 september 1972 overleed Adriaan Fokker, professor natuurkunde aan de Universiteit Leiden en geestelijk vader van het orgel met niet de gebruikelijke twaalf, maar eenendertig tonen per octaaf. Zijn enthousiasme voor dit 31-toonssysteem inspireerde in de jaren vijftig in Nederland meerdere componisten, onder wie Paul Christiaan van Westering, de componist van Dikkertje Dap. Ere Lievonen, de vaste organist van het Fokker-orgel, maakte een hommage aan Fokker, die als amateurcomponist een bescheiden oeuvre ter promotie van zijn instrument naliet.

De natuurkundige Christiaan Huygens (1629 – 1695) ontwikkelde het 31-toonsstelsel. Gebaseerd op zijn theorie bouwde Adriaan Fokker het 31-toonsorgel dat tot 2000 in het Haarlemse Telyers Museum stond. Organist Van Westering ontving daar in 1960 de jonge Pierre Boulez, die speciaal voor het orgel naar Haarlem kwam. Ook Nina Simone was verbijsterd door de pure kleine tertsen die zij uit de blues kende, maar op de piano niet kon spelen door de beperkingen van de gelijkzwevende stemming.