Jungle Amsterdam
Diversen

Groenplan Dapperbuurt

Groen in de buurt is belangrijk:
• gaat wateroverlast tegen
• zorgt voor verkoeling
• gaat stress tegen, geeft rust
• bevordert sociale cohesie
• bevordert biodiversiteit
• toename waarde vastgoed

De afgelopen jaren heeft Jungle Amsterdam diverse groenprojecten uitgevoerd, waarbij informatie is opgehaald onder bewoners over hun groenwensen voor de Dapperbuurt. Op 19 september heeft er een bijeenkomst over dit onderwerp in de Jungle plaatsgevonden.
De informatie die bij al deze activiteiten is opgehaald, is nu samengevat in een groenvisie voor de buurt.
Omdat groen een levend geheel is, is ook dit plan een groeidocument. Er kunnen altijd nieuwe goede ideeën aan toegevoegd worden en aanpassingen worden gedaan als bijvoorbeeld de situatie veranderd. Het plan dient als leidraad bij het aanleggen van nieuw groen in de buurt en het onderhouden van bestaand groen.
Graag nodigen wij iedereen uit, om deel te nemen aan de presentatie van dit plan op woensdag 4 december.

Programma:
19.30 uur: inloop met koffie
20:00 uur: opening en toelichting
20:10 uur presentatie Groenplan
21.00 uur pauze
21.15 uur vragen, discussie, aanvullingen en aanpassingen uit de zaal
21.45 uur conclusie en hoe nu verder?
22.00 uur afsluiting