Bagagehal Loods 6
Kunst

Faces of Rape, expositie

Op 25 en 26 januari 2020 is de expositie Faces of Rape van FBVG te zien in Bagagehal Loods 6.

FBVG is beeldend kunstenaar te Amsterdam en werkt sinds 2009 aan de serie Faces of Rape. Hierin zijn portretten van vrouwen geschilderd, die met het verhaal van hun verkrachting naar buiten zijn gekomen in de media. Uit eigen ervaring weet FBVG hoe moeilijk het is om over
een verkrachting te praten. Juist daarom wil zij deze vrouwen eren en tegelijkertijd het onderwerp beter bespreekbaar maken. De portretten hadden aanvankelijk een klein formaat, 40 x 30 cm, sinds 2013 zijn ze groter, 70 x 50 cm en 80 x 60 cm. Er zijn nu 37 schilderijen. De vrouwen zijn van foto’s geschilderd en achteraf is toestemming aan hen gevraagd. Vijf vrouwen hebben geen toestemming gegeven om hun portret te exposeren, op de uitnodiging is hun schilderij zwart gemaakt. Er zullen daarom 32 Faces of Rape te zien zijn. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een catalogus met bij ieder schilderij het verhaal van de betreffende vrouw.

De expositie wordt op zaterdag 25 januari om 14.30 uur geopend door Joyce Roodnat, cultureel commentator en redacteur NRC. In oktober 2017 heeft zij zelf in deze krant haar persoonlijke #MeToo ervaringen beschreven. Het Gregoriaans koor Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen zal enkele gezangen brengen van de cd The Martyred Virgins, De Gemartelde Maagden, hun ode aan vrouwelijke slachtoffers van
(seksueel) geweld uit 2012.*

FBVG werd geboren in 1961, heeft de Gerrit Rietveld Academie voltooid in 1993, richting Grafisch Ontwerpen. Als freelance vormgever heeft ze voor verschillende media gewerkt, waaronder Jongerenkrant Primeur en Vrij Nederland. Sinds 1997 werkt ze als redactioneel vormgever bij NRC. In 2000 begon ze met schilderen, in cursussen vrij atelier en model- en
portretschilderen. Sinds 2009 schildert ze vrouwen die verkracht zijn, een serie die ze vanaf 2013 op groter formaat maakte en Faces of Rape noemde. In 2018 is FBVG begonnen met
een nieuw project, FeMale Images, over vrouwbeeld, en ook manbeeld, in wisselwerking met ideeën daarover. Beide projecten zijn te zien op www.fbvg.art.

* In de geschiedenis is een doorgaande lijn zichtbaar van achterstelling, discriminatie en aantasting van de integriteit van de vrouw. Dat begint in het Oude testament en loopt door via maagd-martelaressen in het Romeinse rijk -zoals Agnes, Agatha, Caecilia -naar de huidige tijd.  Aan dat thema wijdde de Nijmeegse gregoriaanse schola cantorum Karolus Magnus een project en een cd met daarop gezangen waarmee in vroegere tijden uiting werd gegeven aan de emoties die dit onderwerp teweegbrengt. The Martyred Virgins is de titel van deze cd. Op de cd worden tussen de oude Latijnse gezangen teksten gesproken over vrouwen die dit geweld aan den lijve ervaren hebben.  Daarmee plaatst de schola deze gezangen uit een ver verleden in een actuele context en wordt benadrukt dat het om een probleem gaat dat van alle tijden is en zich in alle culturen voordoet. Zie https://www.karolus-magnus.nl/