Buurtcooperatie De Eester
Informatief

Energie marktkraam

Iedere derde woensdag van de maand vind je de Energiekraam naast de maandelijkse Weggeefkraam op de Van Eesterenlaan. Je krijgt er energie- en isolatieadvies, informatie over aardgas, warmtenetten, aquathermie en zonnepanelen. En je hebt de mogelijkheid om problemen met de gestegen energieprijzen te bespreken. De Energiecommissie Oostelijk Havengebied organiseert de energiekraam in samenwerking met !Woon, gemeente Amsterdam & FIXbigrade vanaf 21 september.